Kennisbank

De inhoud van de kennisbank bestaat uit diverse typen informatie. Elke informatiebron is gekoppeld aan een kennisthema. De informatiebronnen zijn gesorteerd op uploaddatum (aflopend). Het is mogelijk om te zoeken op trefwoord. Met de filters “kennisthema” en “type informatie” is het mogelijk het zoekgebied te verfijnen.

Zoeken op trefwoord

Filteren op kennisthema

Alternatieve energiedragers

Dit kennisthema omvat zo veel mogelijk openbare informatie over voertuigen met alternatieve aandrijfvormen in relatie tot het gebruik van ondergrondse transportinfrastructuur, zoals elektrische voertuigen, waterstofvoertuigen of gas-aangedreven voertuigen Onderdeel van dit kennisthema zijn de presentaties van een themabijeenkomst in 2015 en de internationale Workshop New Energy Carriers in Road Tunnels op 21 februari 2019 die het KPT samen met ITA COSUF en PIARC heeft georganiseerd. Op deze dag zijn de veilige exploitatie van ondergrondse weginfrastructuur, het perspectief van de hulpdiensten, een aantal uitgevoerde onderzoeksprojecten en (Suveren) en toekomstige onderzoeksbehoeften aan bod gekomen.

Heeft u nuttige informatie om toe te voegen aan dit kennisthema, dan kunt u dat sturen naar: info@kennisplatformtunnelveiligheid.nl

Brand- en ongevalsregistraties

Dit kennisthema omvat zo veel mogelijk openbare informatie over opgetreden brand- en ongevalsregistraties in en rondom tunnels.

Heeft u nuttige informatie om toe te voegen aan dit kennisthema, dan kunt u dat sturen naar: info@kennisplatformtunnelveiligheid.nl

Brandveiligheid

Dit kennisthema omvat zo veel mogelijk openbare informatie over o.a. brandwerendheid en brandlasten bij tunnelbranden. Onderdeel van dit kennisthema zijn de presentaties van de themabijeenkomsten brandwerendheid van betonnen bouwwerken in 2017 en 2018.

Heeft u nuttige informatie om toe te voegen aan dit kennisthema, dan kunt u dat sturen naar: info@kennisplatformtunnelveiligheid.nl

Digitalisering

Dit kennisthema omvat zo veel mogelijk openbare informatie over digitalisering in relatie tot tunnelveiligheid. Hierbij kun je denken aan (nieuwe) veiligheidsrisico’s die samen hangen met smart mobility in tunnels waarbij auto’s onderling en met infra-objecten data uitwisselen.

Heeft u nuttige informatie om toe te voegen aan dit kennisthema, dan kunt u dat sturen naar: info@kennisplatformtunnelveiligheid.nl

Gevaarlijke stoffen

Dit kennisthema omvat zo veel mogelijk openbare informatie over het transport van gevaarlijke stoffen door tunnels.

Heeft u nuttige informatie om toe te voegen aan dit kennisthema, dan kunt u dat sturen naar: info@kennisplatformtunnelveiligheid.nl

Installaties

Dit kennisthema omvat zo veel mogelijk openbare informatie over veiligheidsinstallaties (verkeerstechnische en tunneltechnische installaties) voor tunnels. Onderdeel van dit kennisthema zijn de presentaties van de themabijeenkomsten Overdrukventilatie in tunnels; historie, methodieken en dynamisch gedrag in 2018.

Heeft u nuttige informatie om toe te voegen aan dit kennisthema, dan kunt u dat sturen naar: info@kennisplatformtunnelveiligheid.nl

Menselijk gedrag

Dit kennisthema omvat zo veel mogelijk openbare informatie over gedragsbeïnvloeding van tunnelgebruikers. Raadpleeg ook het kennisthema Voorlichting tunnelgebruikers. Onderdeel van dit kennisthema zijn de presentaties van de themabijeenkomsten menselijk gedrag in 2018 en eerder.

Heeft u nuttige informatie om toe te voegen aan dit kennisthema, dan kunt u dat sturen naar: info@kennisplatformtunnelveiligheid.nl

Opleiden, trainen en oefenen

Dit kennisthema omvat zo veel mogelijk openbare informatie over opleiden, trainen en oefenen van alle belangenpartijen in de veiligheidsorganisatie van tunnels (tunneloperators, tunnelbeheerorganisatie, openbare hulpdiensten).

Heeft u nuttige informatie om toe te voegen aan dit kennisthema, dan kunt u dat sturen naar: info@kennisplatformtunnelveiligheid.nl

Railtunnels

Dit kennisthema omvat zo veel mogelijk openbare informatie over de veiligheid van railtunnels. Onderdeel van dit kennisthema zijn de presentaties van de themabijeenkomst over veiligheidsaspecten van rail- en metrotunnels die op 23 januari 2019 is georganiseerd.

Heeft u nuttige informatie om toe te voegen aan dit kennisthema, dan kunt u dat sturen naar: info@kennisplatformtunnelveiligheid.nl

Richtlijnen en aanbevelingen

Dit kennisthema omvat zo veel mogelijk openbare informatie over Richtlijnen en aanbevelingen voor tunnels. Raadpleeg ook het kennisthema wet- en regelgeving.

Heeft u nuttige informatie om toe te voegen aan dit kennisthema, dan kunt u dat sturen naar: info@kennisplatformtunnelveiligheid.nl

Verificatie en validatie

Dit kennisthema omvat zo veel mogelijk openbare informatie over verificatie en validatie bij het in gebruik nemen van nieuw te bouwen of te renoveren tunnels. Onderdeel van dit kennisthema zijn de presentaties van de vier themabijeenkomsten Verificatie en validatie en Virtueel testen in 2016 en 2017.

Heeft u nuttige informatie om toe te voegen aan dit kennisthema, dan kunt u dat sturen naar: info@kennisplatformtunnelveiligheid.nl

Voorlichting tunnelgebruiker

Dit kennisthema omvat zo veel mogelijk openbare informatie over gedragsbeïnvloeding van tunnelgebruikers. Raadpleeg ook het kennisthema Voorlichting tunnelgebruikers.

Heeft u nuttige informatie om toe te voegen aan dit kennisthema, dan kunt u dat sturen naar: info@kennisplatformtunnelveiligheid.nl

Wet- en regelgeving

Dit kennisthema omvat zo veel mogelijk openbare informatie over wet- en regelgeving voor tunnels. Raadpleeg ook het kennisthema Richtlijnen en aanbevelingen. Onderdeel van dit kennisthema zijn de presentaties van diverse themabijeenkomst met de bevoegde gezagen en veiligheidsbeambten over de zes-jaarlijkse inspecties van wegtunnels en de onderlinge rolverdeling in 2014, 2015 en 2016.

Heeft u nuttige informatie om toe te voegen aan dit kennisthema, dan kunt u dat sturen naar: info@kennisplatformtunnelveiligheid.nl

Filteren op type

Externe informatiebronnen
Externe informatiebronnen

Procedure voor het betreden van een tunnel bij incidenten

Jaar: 2022
Taal: Nederlands
Samenvatting: Een verduidelijking van de basiskennis incidentbestrijding in tunnels.
Trefwoorden: incidentbestrijding, tunnels
Kennisthema's:
Richtlijnen en aanbevelingen
Voorlichting tunnelgebruiker

Tony de Tunnel

Auteur: Agentschap Wegen en Verkeer
Jaar: 2020
Taal: Nederlands
Samenvatting: Over veilig rijgedrag in een tunnel.
Trefwoorden: Publieksvoorlichting
Kennisthema's:
Voorlichting tunnelgebruiker

Webinar Incidentbestrijding waterstof en waterstofbussen

Jaar: 2020
Taal: Nederlands
Samenvatting: Een webinar van Brandweer Zuid-Holland Zuid over incidentbestrijding waterstof en waterstofbussen.
Trefwoorden: incidentbestrijding, brandweer, waterstof, waterstofbus
Kennisthema's:
Brand- en ongevalsregistraties
Gevaarlijke stoffen

Webinar over waterstof en waterstofbus

Jaar: 2020
Taal: Nederlands
Samenvatting: Het onderdeel optreden bij waterstofincidenten in tunnels start op 46.28. Het hele webinar van de Brandweer Zuid-Holland Zuid is informatief.
Trefwoorden: waterstofbus, waterstof, tunnelincident, brandweer
Kennisthema's:
Alternatieve energiedragers
Brandveiligheid

Brand vrachtwagen in Oostenrijkse Rannersdorf-tunnel

Jaar: 2019
Taal: Duits
Samenvatting: In de Oostenrijkse Rannersdorf-tunnel op de S1 is aanzienlijke schade aangericht na het blussen van een vrachtwagenbrand. Op een lengte van ongeveer 600 meter werden voorzieningen zoals de noodoproep en de videosystemen zwaar getroffen. De weg is ook beschadigd.
Trefwoorden: tunnelbrand
Op de KPT-kennisbank sinds: 13-05-2019
Kennisthema's:
Brand- en ongevalsregistraties

Gesprekstafels aan de slag met brandwerendheid tunnels

Jaar: 2017
Taal: Nederlands
Samenvatting: Testresultaten van een brandproef die Efectis op 7 februari 2017 heeft uitgevoerd in hun laboratorium. De figuren laten zien dat de temperatuur onder het oppervlakte snel stijgt doordat het beton afspat. (Bron: Rijkswaterstaat/Efectis)
Trefwoorden: brandwerendheid
Kennisthema's:
Brandveiligheid

Wat te doen bij brand in de Maastunnel

Auteur: Maastunnel renovatie, Gemeente Rotterdam
Jaar: 2017
Taal: Nederlands
Samenvatting: Dit filmpje geeft aan wat te doen als weggebruiker bij brand in de Maastunnel.
Trefwoorden: calamiteiten, Publieksvoorlichting
Op de KPT-kennisbank sinds: 08-04-2018
Kennisthema's:
Voorlichting tunnelgebruiker

Brandwerendheid betonnen bouwwerken

Jaar: 2018
Taal: Nederlands
Samenvatting: Het beton in vier wegtunnels is mogelijk minder brandwerend dan gedacht in het geval van een extreem grote brand. Het gaat om de Salland-Twentetunnel (N35), Ketheltunnel (A4), Tweede Coentunnel (A10) en Koning Willem Alexandertunnel (A2).
Trefwoorden: brandwerendheid
Kennisthema's:
Brandveiligheid

Brand in een tunnel in Noorwegen op 15-7-2015

Jaar: 2015
Taal: Engels
Samenvatting: On july 15th 2015 a petrol tanker trailer has detached from its truck in a tunnel in Bremanger in Norway and exploded after 16,500 liters of gas were released. The driver managed to escape the inferno as the truck had already managed to detach from his load. The incident took place at the Skate Saraum tunnel that partially goes underwater.
Trefwoorden: tunnelbrand
Kennisthema's:
Brand- en ongevalsregistraties

Het tunnelverhaal in vogelvlucht

Auteur: Rijkswaterstaat
Jaar: 2015
Taal: Nederlands
Samenvatting: Deze animatie leidt je in enkele minuten door het tunnelverhaal van Rijkswaterstaat. Sinds de komst van de Nederlandse Tunnelwet moeten tunnels voldoen aan strenge veiligheidseisen. Hoe zorgen we ervoor dat onze tunnels veilig zijn én blijven?
Trefwoorden: algemeen tunnels, tunnelveiligheid
Kennisthema's:
Voorlichting tunnelgebruiker

Brand in Jagdbergtunnel op 27-7-2016

Jaar: 2014
Taal: Duits
Samenvatting: De Jagdbergtunnel op de snelweg 4 in Jena in Duitsland werd op woensdagmorgen 27 juli 2016 na een ongeval voor enkele uren afgesloten. Twee vrachtwagens botsten op elkaar, waarbij de cabine van een van de voertuigen in brand vloog. Het vuur is gedoofd door het vaste schuim systeem in de tunnel. Een vrachtwagenchauffeur raakte gewond bij het ongeval.
Trefwoorden: tunnelbrand
Kennisthema's:
Brand- en ongevalsregistraties

Menselijk gedrag bij tunnelbrand

Jaar: 2010
Taal: Nederlands
Samenvatting: Mensen vluchten niet totdat zij uitdrukkelijke instructies krijgen wat te doen.
Trefwoorden: menselijk gedrag, tunnelbrand
Kennisthema's:
Menselijk gedrag

Bouw Maastunnel

Jaar: 2012
Taal: Nederlands
Samenvatting: Een video over de bouw van de Maastunnel in Rotterdam.
Trefwoorden: Maastunnel
Kennisthema's:
Voorlichting tunnelgebruiker

Brand in Gudvangatunnel in Noorwegen op 5-8-2013

Jaar: 2015
Taal: Engels
Samenvatting: Brand in Gudvangatunnel in Noorwegen op 5-8-2013.
Trefwoorden: tunnelfire, fire, tunnelsafety, tunnelbrand, tunnelveiligheid
Op de KPT-kennisbank sinds: 13-03-2017
Kennisthema's:
Brand- en ongevalsregistraties

Brandlast bij brand van een voertuig in een tunnel

Jaar: 2016
Taal: Nederlands
Samenvatting: Welke brandlast levert een brand op van een voertuig, in een tunnel? Het lijkt gemakkelijk om bovenstaande vraag te beantwoorden. Er is altijd wel een deskundige die kan vertellen hoeveel MegaWatt een brand in een personenauto of een vrachtauto oplevert. Deze vraag is lastiger te beantwoorden indien er brand uitbreekt in een rijtuig van een metro- of trein.
Trefwoorden: Brandlast, brandkromme, brandveiligheid
Kennisthema's:
Brandveiligheid

Bus fire in Sweden

Auteur: Alen Rakovic, Michael Försth, Jonas Brandt
Taal: Engels
Samenvatting: The Swedish Civil Contingencies Agency’s (MSB) fire database and statistics form the framework for the national statistics of all fires occurred in Sweden during each year. The data base is based on incident reports from the Fire Rescue Services (FRS). Since 2005, bus fires have separate category in the template for the FRS incident report. The purpose of this survey was to map bus incidents related to fire in commercial traffic between 2005 and 2013. The study includes a total of 1255 records spread over nine-year period. The average number of incidents per year related to fire between 2005 and 2013 was 104, which corresponds to 0.73 % of the buses in the commercial traffic. Cause of incidents has not been possible to map due to limitation in the data material. However, the study shows that most fire incidents originate in the engine compartment (61%), and that the wheel well is the second most common origin area of incident (20%). The study also shows that the bus drivers and staff have a very significant role in the initial stage of the fire-related incidents. Bus drivers extinguished the fire in 26 % of the cases prior to FRS arrival to the accident site.
Trefwoorden: KPT, tunnelfire, tunnelbrand, brandweer, hulpdiensten, bus on fire
Op de KPT-kennisbank sinds: 31-08-2015
Kennisthema's:
Brand- en ongevalsregistraties

Tunnelveiligheid voor weggebruikers

Jaar: 2015
Taal: Nederlands
Samenvatting: De veiligheid in een tunnel is in de basis afhankelijk van de auto, de automobilist, de infrastructuur en de organisatie van tunnelbeheerder en hulpdiensten. De ontwikkeling van veiligere auto’s geschiedt buiten de invloedssfeer van het KPT. Met de wettelijk geborgde gestandaardiseerde uitrusting van tunnels en verplichting tot oefenen is de laatste jaren veel aandacht besteed aan de infrastructuur en de organisatie rondom tunnelveiligheid. De grootste verbeterslagen in tunnelveiligheid liggen hierdoor bij het gedrag van de automobilist.
Trefwoorden: tunnelveiligheid, weggebruiker
Kennisthema's:
Voorlichting tunnelgebruiker

Tunnelveiligheid ANWB

Jaar: 2012
Taal: Nederlands
Samenvatting: Een film van de ANWB over tunnelveiligheid. Ook de Westerscheldetunnel komt aan bod.
Trefwoorden: tunnelveiligheid, Westerscheldetunnel
Kennisthema's:
Voorlichting tunnelgebruiker

Rijdende brand in tunnel

Jaar: 2012
Taal: Duits
Samenvatting: Wat gebeurt er met het ventilatiesysteem in de tunnel bij een rijdende brandende auto?
Trefwoorden: ventilatie, tunnelbrand
Kennisthema's:
Brand- en ongevalsregistraties
Installaties
Opleiden, trainen en oefenen

Alternatieve brandstoffen

Jaar: 2015
Taal: Nederlands
Samenvatting: De EU heeft zich na het sluiten van het Kyoto-protocol verplicht om de hoeveelheid broeikasgas te verminderen en concrete beleidsdoelstellingen geformuleerd voor de periode tot 2030. Hierdoor vindt er een ontwikkeling plaats waarbij de klassieke fossiele brandstoffen in vervoermiddelen worden vervangen door alternatieve brandstoffen. Dit heeft mogelijk verstrekkende gevolgen voor de wijze waarop we met tunnelveiligheid omgaan, omdat deze alternatieve brandstoffen ander gedrag vertonen bij brand en andere incidenten.
Trefwoorden: Alternatieve brandstoffen
Kennisthema's:
Alternatieve energiedragers

Deliverable D113, Initial Guidance for Using Hydrogen in Confined Spaces – Results from InsHyde

Auteur: HySafe
Jaar: 2009
Taal: Engels
Samenvatting: This report aims at gathering the knowledge learned during the InsHyde project, as well on a theoretical point of view as on a practical point of view. This report will focus on the use of hydrogen in confined spaces and the necessary safety measures to be taken. It does not aim at gathering all the documents issued by InsHyde and HySafe on this subject but to give an overview of each topic. References to detailed documents, available via HySafe, will be made in each chapter so that each reader may deepen the subject of interest for him or her. To be fully complete, this report will also make references to existing standards and best practices. In a first chapter, the physical properties of hydrogen will be briefly summarized. In a second chapter, we will focus on the risk control measures to be applied for a safe use of hydrogen indoor. This chapter aims at improving the safety of existing systems and at designing a safe system in an integrated way. In a third chapter, we will focus on the behaviour of hydrogen in potentially accidental situations and this means release, dispersion and of course ignition and explosion. In the fourth chapter we will give a short overview of risk assessment methodology and some examples of what have been done amongst HySafe partners to design safe experiments with hydrogen. At last, all the procedures followed by HySafe partners to design and perform safe experiments with hydrogen (dispersion, ignition, explosion, etc…) are gathered in the annex. The authors would like to thank the European Commission for partial funding of this work through the HySafe NoE project.
Trefwoorden: KPT, InsHyde, waterstof, Ventilation and exhaust, ventilatie, uitlaatgassen, Detectie, hydrogen
Op de KPT-kennisbank sinds: 07-04-2014
Kennisthema's:
Alternatieve energiedragers

Brand wordt geblust met automatische schuimblusser in tunnel

Jaar: 2016
Taal: Duits
Samenvatting: Bij een brand in de Jadgbergtunnel is gebruik gemaakt van een automatische schuimblusser om de brand van een vrachtwagen in een tunnel te doven.
Trefwoorden: tunnelbrand, blussystemen
Kennisthema's:
Brand- en ongevalsregistraties

Brandoefening Gottlob-Grotz tunnel

Jaar: 2013
Taal: Duits
Samenvatting: Een oefening met hulpverlening in de Gottlob-Grotz tunnel.
Trefwoorden: tunnelbrand, Hulpverlening
Kennisthema's:
Brandveiligheid
Opleiden, trainen en oefenen