Brandlast bij brand van een voertuig in een tunnel

Welke brandlast levert een brand op van een voertuig, in een tunnel?

Het lijkt gemakkelijk om bovenstaande vraag te beantwoorden. Er is altijd wel een deskundige die kan vertellen hoeveel MegaWatt een brand in een personenauto of een vrachtauto oplevert. Deze vraag is lastiger te beantwoorden indien er brand uitbreekt in een rijtuig van een metro- of trein.

Na beantwoording van deze vraag volgt de vraag welke brandkromme hier bij hoort.
Ook hier zijn diverse antwoorden mogelijk; Standaardbrandkromme, RWS-kromme, etc.
Voor degenen die niet thuis zijn in dit specialistische vakgebied, blijkt het niet eenvoudig om de bijbehorende brondocumenten op internet terug te vinden.
Dit dossier heeft als doel alle brondocumenten over dit onderwerp te verzamelen, inzichtelijk te maken en overzichtelijk te presenteren.

Heeft u informatie over dit onderwerp, dan wordt u uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan dit dossier.
Stuur uw bijdrage naar info@kennisplatformtunnelveiligheid.nl

Stuur uw bijdrage naar info@kennisplatformtunnelveiligheid.nl

Onderstaand een aantal documenten vanuit UPTUN:

Bron Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat