Toezicht

Het KPT rapporteert aan een begeleidingscommissie. Deze rapportage geschiedt door de coördinator van het KPT, samen met de directeur van het COB. De begeleidingscommissie is verantwoordelijk voor de programmatische aansturing van het KPT. De begeleidingscommissie komt tweemaal per jaar bijeen en kan daarnaast op afroep bijeenkomen wanneer dit nodig wordt geacht.

De begeleidingscommissie wordt voorgezeten door de heer Martin Kouwenhoven van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en bestaat daarnaast uit vertegenwoordigers vanuit:

  • Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)
  • Interprovinciaal Overleg (IPO)
  • Rijkswaterstaat
  • Landelijke Tunnelregisseur (LTR)
  • De zogenaamde tunnelgemeenten

Het KPT doet middels een jaarrapportage verslag van haar activiteiten, financieel beheer en organisatie.