Verkort KPT jaarverslag 2017

Het jaar 2017 heeft het KPT invulling gegeven aan haar kerntaken; bibliotheekfunctie, inventarisatiefunctie, helpdeskfunctie / doorverwijsfunctie, faciliterende functie, publieksvoorlichting en algemene en ondersteunende werkzaamheden.

Bibliotheekfunctie

Het KPT heeft in 2014 de kennisbank opgezet en een eerste verzameling kennisproducten toegevoegd. In 2015 en 2016 zijn met name documenten en onder-zoeken aangaande niet-wegtunnels en vanuit het buitenland toegevoegd. Ook in 2017 is de kennisbank regelmatig aangevuld met relevante kennisdocumenten.

Eind 2017 zijn 290 documenten opgenomen in de database. Daarnaast worden gestelde vragen en antwoorden veralgemeniseerd, geanonimiseerd en op de KPT-website geplaatst. Eind 2017 stonden 87 vragen op deze manier online. 

Helpdesk-/doorverwijsfunctie

Er zijn zesentwintig vragen gesteld beantwoord. Opvallend waren de vragen over technische aspecten van de tunnels en de relatie tussen het Bouwbesluit en de Warvw. De kennisbank wordt veelvuldig gebruikt.

Inventarisatiefunctie

In 2017 is één inhoudelijk kennisdossier in de sector opgesteld en op de website geplaatst, te weten  Brandwerendheid betonnen bouwwerken.

Faciliterende functie

Het KPT heeft in 2017 de volgende bijeenkomsten georganiseerd:

  • V&V Testen in de praktijk op 21 juni 2017
  • Menselijk gedrag, anders dan gedacht op 21 februari 2017
  • V&V Software testen in de praktijk op 10 en 24 oktober 2017
  • Bijeenkomst voor Bevoegd Gezag, 6-jaarlijkse inspectie tunnels op 11 oktober 2017
  • Brandwerendheid betonnen bouwwerken op 16 november 2017
  • Brand en evaluatie, samen aan de slag op 21 en 28 november 2017

 Publieksvoorlichting

In 2017 zijn de voorgenomen activiteiten ten aanzien van publieksvoorlichting tijdelijk in prioriteit gezakt vanwege enerzijds het zoeken naar een nieuwe coördinator Tunnel-veiligheid en anderzijds het thema van de betonproblematiek dat veel aandacht vroeg. Publieksvoorlichting wordt in 2018 weer opgepakt.

Online

Op internet zijn de resultaten ook positief. De website van het KPT heeft 3264 unieke bezoekers gehad. De kennisbank werd 826 x bezocht. De LinkedIn-pagina van het
KPT heeft 1154 volgers. Elk bericht in de TOP 10 van meest bekeken bericht trekt meer dan 5000 bezoekers.

Uitgebreide informatie over het KPT vindt u op www.kennisplatformtunnelveiligheid.nl
Volg ook de LinkedIn pagina van het Kennisplatform Tunnelveiligheid. Regelmatig plaatsen wij hierop interessante en relevante informatie over tunnelveiligheid in binnen- en buitenland.