Over het KPT

Heeft u als professional een vraag of wilt u informatie delen over tunnels en tunnelveiligheid?
Dan bent u bij het Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT) aan het juiste adres. Voor het beantwoorden van uw vraag of voor het organiseren van een kennisbijeenkomst, maken wij gebruik van eigen expertise en ons binnen- en buitenlandse kennisnetwerk.

Het KPT speelt een centrale rol in de signalering van trends en kennisleemten op het gebied van tunnels en tunnelveiligheid in Nederland. Zij draagt bij aan het bepalen van de onderwerpen voor nader onderzoek en actie. Het KPT deelt haar Nederlandse kennis en ervaringen aangaande tunnelveiligheid met belanghebbenden in binnen- en buitenland.

Het KPT ontwikkelt geen nieuwe kennis en geeft geen toegepast of projectspecifiek advies.

Gefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, kunnen wij onafhankelijk en transparant werken en vormen wij de verbinding tussen kennisvragers en kennisinstellingen en – bronnen.