Verkort KPT jaarverslag 2016

Het jaar 2016 heeft het KPT invulling gegeven aan haar kerntaken; bibliotheekfunctie, inventarisatiefunctie, helpdeskfunctie / doorverwijsfunctie, faciliterende functie, publieksvoorlichting en algemene en ondersteunende werkzaamheden.

Bibliotheekfunctie

Het KPT heeft in 2014 de kennisbank opgezet en een eerste verzameling kennisproducten toegevoegd; deze wordt doorlopend aangevuld. In 2015 en 2016 zijn met name documenten en onderzoeken aangaande niet-wegtunnels en vanuit het buitenland aangevuld. In 2016 is hiertoe aansluiting gezocht bij bestaande internationale netwerken, zoals PIARC en ITA/COSUF. Dit heeft geresulteerd in het opnemen van een aantal buitenlandse publicaties aangaande tunnelveiligheid.

Eind 2016 zijn 266 documenten opgenomen in de database. Daarnaast worden gestelde vragen en antwoorden veralgemeniseerd, geanonimiseerd en op de KPT website geplaatst. Eind 2016 stonden 70 vragen op deze manier online

Helpdesk-/doorverwijsfunctie

 Er zijn 44 vragen gesteld beantwoord. De kennisbank wordt veelvuldig gebruikt.

Inventarisatiefunctie

In 2016 zijn 4  inhoudelijke dossiers aangaande kennisbehoefte in de sector opgesteld en op de website geplaatst:

 1. Tunnels in Nederland (overzicht van alle tunnels, inclusief vluchtconcepten)
 2. Tunnelveiligheid verklaard (digitaal document over de geschiedenis van tunnelveiligheid)
 3. Brandlast bij brand van een voertuig in een tunnel
 4. Virtueel testen van tunnels (presentaties van bijeenkomsten in 2016)

Faciliterende functie

Het KPT heeft in 2016 de volgende bijeenkomsten georganiseerd:

 • KPT themabijeenkomst in samenwerking met COB Virtueel testen op 9 maart en op 23 maart 2016
 • Bijeenkomsten voor Bevoegd Gezag, Veiligheidsbeambten en Tunnelbeheerders op 21 april 2016
 • KPT themabijeenkomsten in samenwerking met COB over ‘Verificatie & Validatie’ op 11 en 18 oktober 2016
 • Bezoek Chinese delegatie op 7 december 2016, algemene introductie tunnelveiligheid in Nederland
 • KPT themabijeenkomst Menselijk gedrag, anders dan gedacht op 13 december 2016 (in 2017 wordt deze nogmaals georganiseerd)

Publieksvoorlichting

Het KPT heeft samen met RWS, Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het CBR een plan gemaakt en uitgevoerd voor publieksvoorlichting.

 • Er is een gezamenlijke database aangelegd van producten die gebruikt kunnen worden inzake publieksvoorlichting. Zie hiertoe: http://www.kennisplatformtunnelveiligheid.nl/artikelen/98-tunnelveiligheid-voor-weggebruikers Publicatie op 5 januari 2016.
 • In samenwerking met het CBR zijn uitgevers van theorieboeken voor het rijexamen benaderd voor een update van het theorie materiaal aangaande tunnels en het KPT heeft samen met RWS een review uitgevoerd op de bijbehorende examenvragen. Tunnelveiligheid is sinds maart 2016 een vast onderdeel van het theorie-examen geworden.
 • Tunnelveiligheid is sinds 2016 als onderwerp toegevoegd aan de keuzemodule voor de nascholing van beroepschauffeurs. Het KPT heeft bij het CBR informatie opgevraagd aangaande de mate waarin hiervan gebruik wordt gemaakt. Ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag is hier nog geen reactie op ontvangen.
 • Het Verbond van Verzekeraars is benaderd om te kijken of er eenmalig een veiligheidsinstructiekaart meegestuurd kan worden met het verzenden van de groene kaart. Hieraan heeft het Verbond van Verzekeraars geen gehoor gegeven.
 • Op 26 juni 2016 was Roel Scholten, coördinator van het KPT te zien in het tv programma Ondernemend Nederland van RTL7. Hierin werd het onderwerp vluchten uit een tunnel bij brand of ongeval belicht. https://youtu.be/7jHaZ35B0bQ

Online

Op internet zijn de resultaten ook positief. De website van het KPT heeft 3388 gebruikers gehad. De kennisbank werd 853 x bezocht. De LinkedIn-pagina van het KPT heeft 762 volgers. Het gemiddelde aantal bezoekers is 2200 per geplaatst bericht.

Uitgebreide informatie over het KPT vindt u op www.kennisplatformtunnelveiligheid.nl
Volg ook de LinkedIn pagina van het Kennisplatform Tunnelveiligheid. Regelmatig plaatsen wij hierop interessante en relevante informatie over tunnelveiligheid in binnen- en buitenland.