Verkort KPT Jaarverslag 2018

In het jaar 2018 heeft het KPT invulling gegeven aan haar kerntaken: faciliterende functie, helpdeskfunctie/doorverwijsfunctie, bibliotheekfunctie, inventarisatiefunctie, publieksvoorlichting en algemene en ondersteunende werkzaamheden.

Faciliterende functie

Het KPT heeft in 2018 de volgende bijeenkomsten georganiseerd:

 • Menselijk gedrag, 11 en 18 april 2018;
 • Een COB/KPT-bijeenkomst over Cybersecurity op 31 mei 2018;
 • Drie sessies omtrent tunnelveiligheid gezamenlijk met het COB op het COB-Jaarcongres op 22 juni 2018:
  1. De wet is het probleem niet door Roelof Reinders (Pels Rijcken);
  2. Hulpverlening en incidentbestrijding: lessen uit het land der blinden door Ron Beij (brandweer Amsterdam-Amstelland), Hans Godding (brandweer Zuid-Limburg) en Nils Rosmuller (IFV);
  3. Van objectveiligheid naar systeemveiligheid door Ron Beij, (brandweer Amsterdam-Amstelland), Paul Kleyn (Metro en Tram Amsterdam) en Gea Kolk (Movares);
 • Twee bijeenkomsten over Overdrukventilatie in tunnels op 26 september en 10 oktober;
 • Een bijeenkomst met het Bevoegd Gezag op 19 oktober 2018;
 • Een themabijeenkomst over Brandwerendheid van beton in tunnels op 15 november 2018. Voorafgaand hebben drie afstembijeenkomsten van de door het KPT gefaciliteerde Kwartiermakergroep Houten plaatsgevonden op 12 april 2018, 17 juli 2018 en op 18 oktober 2018;
 • Het KPT was medeorganisator van het congres Beyond a Tunnel Vision in Brussel op 27 november 2018.

Helpdesk-/doorverwijsfunctie

Er zijn veertien vragen beantwoord. Ook de kennisbank wordt veelvuldig gebruikt.

Bibliotheekfunctie

Het KPT heeft in de periode 2014-2018 de kennisbank aangevuld met documenten en onderzoeken aangaande tunnels in binnen- en buitenland. In 2018 bijvoorbeeld over de veiligheidsrisico’s van elektrische of op waterstof aangedreven voertuigen door tunnels.

In 2018 zijn weer relevante documenten toegevoegd aan de database. Daarnaast worden gestelde vragen en antwoorden veralgemeniseerd, geanonimiseerd en op de KPT-website geplaatst. Eind 2018 stonden 101 vragen op deze manier online.

Inventarisatiefunctie

In 2018 is één inhoudelijk kennisdossier in de sector opgesteld en op de website geplaatst, te weten risico’s van voertuigen met nieuwe energiedragers (elektrisch, waterstof) door wegtunnels.

Publieksvoorlichting

In 2018 is een publieksvoorlichtingsplan gemaakt (en afgestemd met de RWS-veiligheidsbeambte) en een start gemaakt met de uitvoering. Hierbij is het CBR gevraagd om een keuzemodule tunnelveiligheid in de nascholing van beroepschauffeurs te ontwikkelen. Het CBR gaf aan dat tunnelveiligheid aan bod komt in de nascholingscursus Verkeerseducatie. Vanaf 1 juli 2019 zal het onderwerp in plaats van vast optioneel worden in de cursus. De reden is dat tunnelveiligheid uitgebreid behandeld wordt tijdens de theorie voor de personenauto en het gedrag van de vrachtautochauffeur niet afwijkt van de automobilist. Het CBR gaf aan tijdens een volgende evaluatie nogmaals aandacht te vragen voor tunnelveiligheid. Het leggen van contacten met de ANWB loopt moeizaam.

Online

Op internet zijn de resultaten ook positief. De website van het KPT heeft 5390 unieke bezoekers gehad. De kennisbank werd 674 x bezocht. De LinkedIn-pagina van het KPT heeft 1566 volgers. Elk bericht in de TOP 5 van meest bekeken berichten trekt meer dan 6000 bezoekers.
Uitgebreide informatie over het KPT vindt u op www.kennisplatformtunnelveiligheid.nl
Volg ook de LinkedIn pagina van het Kennisplatform Tunnelveiligheid. Regelmatig plaatsen wij hierop interessante en relevante informatie over tunnelveiligheid in binnen- en buitenland.