Gesprekstafels aan de slag met brandwerendheid tunnels

Bron: De Verdieping mei 2018, COB.

Vorig jaar augustus werd bekend dat de brandwerendheid van vier tunnels van Rijkswaterstaat bij een megabrand aanmerkelijk slechter is dan gedacht. Brandproeven door Efectis toonden dat aan. Ben van den Horn, coördinator van het Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT), vertelt wat er sindsdien door de betrokken partijen is gedaan.

Het bericht dat vier tunnels die na 2008 zijn opgeleverd niet voldoen aan de strengste brandveiligheidseisen kwam hard aan”, zegt Van den Horn. “Niet alleen bij Rijkswaterstaat, de beheerder van de desbetreffende tunnels, maar ook bij andere tunnelbeheerders.” Brandproeven die Efectis in het voorjaar van 2017 had uitgevoerd, lieten zien dat het beton veel eerder afspat en de wapening veel sneller bloot komt te liggen dan verwacht. Voor de proeven stelden de onderzoekers betonplaten in een laboratorium bloot aan een extreem zware brand van tweehonderd megawatt. Dat is een brand waarbij de temperatuur al snel oploopt tot boven de twaalfhonderd graden Celsius. In Nederland is een dergelijk brand nog nooit voorgekomen.

Veiligheid weggebruikers

“Nadat de uitkomsten van de brandproeven bekend waren, heeft Rijkswaterstaat snel de gevolgen voor de vier tunnels in kaart gebracht. Zo is voor elke tunnel onderzocht … >> Lees het hele artikel op de website van het COB