Tunnelveiligheid voor weggebruikers

De veiligheid in een tunnel is in de basis afhankelijk van de auto, de automobilist, de infrastructuur en de organisatie van tunnelbeheerder en hulpdiensten. De ontwikkeling van veiligere auto’s geschiedt buiten de invloedssfeer van het KPT. Met de wettelijk geborgde gestandaardiseerde uitrusting van tunnels en verplichting tot oefenen is de laatste jaren veel aandacht besteed aan de infrastructuur en de organisatie rondom tunnelveiligheid. De grootste verbeterslagen in tunnelveiligheid liggen hierdoor bij het gedrag van de automobilist.

Het gedrag van de automobilist heeft invloed op het ontstaan van ongevallen en op de minimalisering van de effecten op het moment dat een ongeval plaatsvindt (omdat het een aantal minuten duurt voordat hulpdiensten bij een ongeval in een tunnel aanwezig kunnen zijn, is het veiligheidsprincipe gebaseerd op zelfredzaamheid; de technische systemen in een tunnel zijn daar grotendeels ook op gericht). Het voorkomen van ongevallen is niet specifiek voor tunnels; het KPT wil zich daarom richten op het gewenste gedrag bij of na een ongeval in een tunnel.

Dat dit belangrijk is wordt onderstreept door evaluaties van recente ongevallen (onder andere in de Heinenoordtunnel). Deze evaluaties leren ons dat:

  1. De meeste automobilisten blijven in hun auto zitten; ze vluchten niet.
  2. Weggebruikers die voorlichting of educatie ontvangen hebben vertonen het gewenste gedrag: voorlichting werkt.
  3. Als een paar mensen gewenst gedrag vertonen, doet de rest mee.
    De conclusie hiervan is dat je dus een beperkt aantal weggebruikers ter plaatse nodig hebt die voorgelicht, geïnformeerd of getraind zijn om de veiligheid van tunnels in geval van incidenten, ongevallen of calamiteiten te verbeteren. Het KPT heeft zich om deze reden als doel gesteld om zich in te spannen voor voorlichting en educatie aan weggebruikers op dit vlak.

Het KPT is een netwerkorganisatie en heeft voor dit doel contact gezocht met Rijkswaterstaat, het ministerie van I&M, het CBR, de ANWB en het Verbond van verzekeraars. Gezamenlijk willen we zoeken naar middelen en kanalen om weggebruikers voor te lichten over veilig gebruik van tunnels.

Onderstaande informatie geeft de weggebruiker beter inzicht in wat er in een tunnel kan gebeuren en hoe men moet handelen tijdens een ongeval of brand, maar ook welke vluchtroute men moet gebruiken.

Tunnels en tunnelveiligheid:

www.rijkswaterstaat.nl/tunnels

Hoe kan de weggebruiker zelf bijdragen aan veilige tunnels?

http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/ongeval-en-schade/pech-file-ongeval-of-brand-in-een-tunnel.aspx

Veiligheidsinstructiefolder Tunnels

Veilig rijden in autotunnels voor beroepschauffeurs

Animatie brandveiligheid Noord/Zuidlijn

 

De volgende animatie geeft een impressie van hoe de veiligheid in de Noord/Zuidlijn straks voor de reizigers is geregeld. Wat gebeurt er bij brand? Hoe weet je wat je moet doen? Welke veiligheidsmaatregelen zijn er ingebouwd om de kans op ongevallen zo veel mogelijk te verkleinen en hoe verloopt een eventuele evacuatie?