Brandwerendheid betonnen bouwwerken

Artikelen over brandwerendheid beton:

Gepubliceerd bij NU.nl op 08 augustus 2017 16:33

Het beton in vier wegtunnels is mogelijk minder brandwerend dan gedacht in het geval van een extreem grote brand. Het gaat om de Salland-Twentetunnel (N35), Ketheltunnel (A4), Tweede Coentunnel (A10) en Koning Willem Alexandertunnel (A2).
Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft dat dinsdag bekendgemaakt na een onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat.
Volgens de minister zijn de tunnels veilig voor weggebruikers. Wel zijn afspraken gemaakt om te garanderen dat de hulpdiensten zoals de brandweer hun werk veilig kunnen blijven doen bij een tunnelbrand.

De afspraken en maatregelen zijn per tunnel verschillend. Zo zal de brandweer in de Salland-Twentetunnel per keer bekijken of zij bij een vrachtwagenbrand de tunnel in gaat om hulp te bieden, of dat dit te gevaarlijk is voor het eigen personeel.

Link naar de bijlagen van het Tweedekamer stuk.

Hierin zijn opgenomen:

  • Het Kamerstuk
  • Advies veiligheidsbeambte inzake maatregelen brandwerendheid tunnels
  • Overzicht van korte termijn operationele afspraken per tunnel


De link naar het proefschrift van Bas Lottman bij de repository van de TU Delft.

Presentaties vanuit KPT bijeenkomst Betonperikelen op 16 november 2017:


Voortgang aanpak brandwerendheid van beton in wegtunnels

Sinds medio 2017 wordt extra aandacht besteed aan de brandwerendheid van het beton van een aantal wegtunnels van Rijkswaterstaat in Nederland. Daarnaast zijn er ook zorgen bij andere tunneleigenaren.

Op 16 november jl. is er onder auspiciën van het Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT) in nauwe samenwerking met een aantal partners hierover een drukbezochte bijeenkomst georganiseerd. In vervolg daarop is o.a. afgesproken door nog meer met elkaar samen te werken op de thema’s onderzoek, maatregelen voor bestaande en nieuwe tunnels en de organisatie van de brandbestrijding in tunnels, de problematiek effectiever en efficiënter aan te kunnen pakken.

Mede als uitvloeisel daarvan is er vanuit de gemeente Amsterdam op 14 december 2017 en 11 januari 2018 een sessie georganiseerd waar specifiek gesproken is over de combinatie beton met brandwerende beplating. Deelnemers daaraan waren brandweer, KPT, Omgevingsdienst NZKG, enkele adviesbureaus, RWS, Veiligheidsbeambte en de markt. Onder andere is vastgesteld dat deze manier van samenwerken voor dit onderwerp als bijzonder zinvol wordt ervaren en een vervolg krijgt.

Verslag van de bijeenkomst van 14 december 2017

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KPT via info@kennisplatformtunnelveiligheid.nl