Workshop KPT bij expertmeeting LTR

26/03/2015
Tijdens de expertmeeting van de Landelijke tunnelregisseurs zal het KPT in een workshop en discussie op gang brengen over: `We hebben elkaar nodig´.

De rol van het Bevoegd Gezag, tunnelbeheerders, veiligheidsbeambten en hulpdiensten m.b.t. tunnels is in veel gevallen niet geheel duidelijk.Steeds meer blijkt dat men zoekt naar informatie, samenwerking en het uitwisselen van ervaringen bij tunnelprojecten. De diverse partijen weten elkaar nu nog niet voldoende te vinden, maar de behoefte is er wel.