Road Tunnel Safety Challenges, A Dutch and UK perspective

21/03/2024
Tijdens dit webinar, die het KPT organiseerde in samenwerking met ITA COSUF heeft Bianca Janssen (veiligheidsfunctionaris wegtunnels, Rijkswaterstaat) haar veiligheidservaringen in het eerste jaar als veiligheidsfunctionaris van de Nederlandse staatswegtunnels gedeeld. Laurie Kenny (veiligheidsfunctionaris wegtunnels, Transport for London) is ingegaan op de uitdagingen van nieuwe veiligheidsrisico’s en gevaren veroorzaakt door elektrische voertuigen. En last but not least heeft Christian Perez (Associate Tunnel Ventilation Engineer, HSM Ltd, AtkinsonRéalis) zijn werk bij het opzetten van oefeningen en de effecten van menselijk gedrag tijdens evacuaties gedeeld.