Webinar Leren van incidenten en multidisciplinaire samenwerking tussen tunnelbeheerders en hulpverleningsdiensten

30/03/2022
Tijdens deze webinar is o.a. de samenwerking tussen de tunnelbeheerder en de hulpverleningsdiensten aan de orde gekomen.
Hoe leren we van incidenten, hoe borgen we dit in procedures, hoe gaan de hulpverleningsdiensten om met meerdere tunnels en tunnelbeheerders en wat is de blik vanuit de vertegenwoordiger vanuit het tunnelbeheer?

Op het programma stonden de volgende presentaties:

Het verslag van deze webinar vindt u hier.