Slot-webinar brandwerendheid beton in wegtunnels

22/06/2021
Ter afsluiting van een periode van ruim drieënhalf jaar samenwerking, organiseert het Kennisplatform Tunnelveiligheid op dinsdag 22 juni 2021 (van 13.30 tot 16.00 uur) een slotbijeenkomst (webinar) Brandwerendheid beton in wegtunnels.

In dit webinar wordt teruggeblikt op wat er de afgelopen periode aan kennis is vergaard en leggen de coördinatoren van de vier gesprekstafels (bestaande tunnels, nieuwe tunnels, onderzoek en hulpverlening) de eindproducten van deze tafels aan u voor.

Het programma ziet er als volgt uit:
13.30-13.40 uur: Opening en terugblik samenwerkingsproces in brandwerendheidsdossier (KPT)
13.40-14.00 uur: Resultaten gesprekstafel Hulpverlening (Nils Rosmuller)
14.00-14.05 uur: Vragen
14.05-14.25 uur: Resultaten gesprekstafel Bestaande tunnels (Ron van den Ende/Jeroen Schrijver)
14.25-14.30 uur: Vragen
14.30-14.35 uur: Pauze
14.35-14.55 uur: Resultaten gesprekstafel Nieuwe tunnels (Martijn Blom)
14.55-15.00 uur: Vragen
15.00-15.20 uur: Resultaten gesprekstafel Onderzoek (Bas Lottman)
15.20-15.25 uur: Vragen
15.25-15.30 uur: Afsluiting (KPT)

Inschrijven kan door middel van een mail naar info@kennisplatformtunnelveiligheid.nl.