Slot-webinar brandwerendheid beton in wegtunnels

22/06/2021
Ter afsluiting van een periode van ruim drieënhalf jaar samenwerking, heeft het Kennisplatform Tunnelveiligheid op dinsdag 22 juni 2021 een slotbijeenkomst (webinar) Brandwerendheid beton in wegtunnels georganiseerd. Na afloop van dit overleg is het einddocument "Brandwerendheid beton in wegtunnels. Resultaten en verslag" van het samenwerkingsproces gepubliceerd. Hierin vindt u links naar alle relevante informatie, in het bijzonder de notitie Toelichting conclusies na analyse brandproeven wegtunnels.

In dit webinar is teruggeblikt op wat er de afgelopen periode aan kennis is vergaard en hebben de coördinatoren van de vier gesprekstafels (bestaande tunnels, nieuwe tunnels, onderzoek en hulpverlening) de eindproducten van deze tafels voorgelegd aan de deelnemers.

Het programma zag er als volgt uit:
13.30-13.40 uur: Opening en terugblik samenwerkingsproces in brandwerendheidsdossier (KPT)
13.40-14.00 uur: Resultaten gesprekstafel Hulpverlening (Nils Rosmuller)
14.00-14.05 uur: Vragen
14.05-14.25 uur: Resultaten gesprekstafel Bestaande tunnels (Ron van den Ende/Jeroen Schrijver)
14.25-14.30 uur: Vragen
14.30-14.35 uur: Pauze
14.35-14.55 uur: Resultaten gesprekstafel Nieuwe tunnels (Martijn Blom)
14.55-15.00 uur: Vragen
15.00-15.20 uur: Resultaten gesprekstafel Onderzoek (Bas Lottman)
15.20-15.25 uur: Vragen
15.25-15.30 uur: Afsluiting (KPT)

Hieronder vindt u de presentaties, het einddocument en de eindnotities van de tafels 1, 3 en 4: