Ron Beij

Na een studie Moleculaire Wetenschappen heeft Ron Beij de Brandweeracademie afgerond; inmiddels is hij al vijfentwintig jaar werkzaam bij Brandweer Amsterdam. Ron: “In die vijfentwintig jaar heb ik kennis gemaakt met alle aspecten van de brandweer, crisismanagement en hulpverlening. Mijn oorspronkelijke vakgebied is gevaarlijke stoffen, maar ik ben ook actief op de terreinen van (multidisciplinaire) planvorming, Opleiden Trainen en Oefenen (OTO) en risicobeheersing.”

“Ik ben altijd nieuwsgierig naar de oorzaak van gebeurtenissen. In mijn zoektocht naar antwoorden heb ik gemerkt dat er veel kennis is bij tunnelbeheerders, ingenieursbureaus, kennisinstituten en hulpdiensten, maar dat deze werelden zo ver uit elkaar liggen dat er nauwelijks uitwisseling van deze kennis plaats vindt”, vertelt Ron. Mijn functie bij het KPT geeft mij veel voldoening: “Omdat het KPT onafhankelijk is en zich midden in het kennisdomein positioneert, blijkt in de praktijk dat we een gezamenlijk belang hebben om op objectieve basis kennis met elkaar te delen en wellicht te  gaan ontwikkelen. Ik zie dat we er in slagen om mede de brug te gaan slaan tussen die verschillende werelden.”