Ynso Suurenbroek

Het doorzien van calamiteitenscenario’s en de optredende mechanismen bij branden in tunnels en andere ondergrondse ruimten is what makes my clock tick. De samenhang van infrastructuur, civiele techniek, bouwkunde, installaties en brandpreventieve maatregelen én het feitelijke optreden van hulpverleners en brandbestrijders staan in het middelpunt van mijn belangstelling.

Als civiel ingenieur, bouwkundige en brandweerofficier met vele jaren ervaring in praktische brandbestrijding draag ik graag bij aan begrip van wat er nu precies gebeurt bij ongevallen en branden – en leg graag uit wat daar in het ontwerp, de bouw en het beheer aan gedaan is. Dit gaat natuurlijk over de tunnels en de installaties zelf, maar ook over het ontwerp van noodorganisaties en het optreden van hulpverleners en brandweer. De veiligheidsconsequenties van nieuwe energiebronnen en de gevolgen voor ondergrondse infrastructuur en vervoersmiddelen hebben momenteel mijn grootste belangstelling.

Inzichten en interesses in tunnels deed ik op als zelfstandig en onafhankelijk adviseur en brandonderzoeker en lector en docent brandveiligheid, ondergronds bouwen & meervoudig ruimtegebruik en fire safety engineering. Sinds 2010 ben ik benoemd tot Fellow bij the Institution of Fire Engineers (IFE), voornamelijk om mijn inzichten in het brandveilig ontwerpen van meer complexe, grote en ondergrondse bouwobjecten en de mogelijkheden van incidentbestrijding daarbij.

Mijn belangrijkste doel is inzicht en ‘veiligheidsbegrip’ te kweken tussen de vele disciplines en partijen die bij ontwerp, bouw, exploitatie en gebruik van tunnels betrokken zijn.