Ben van den Horn

Ik ben in 2017 gestart als coördinator van het KPT en heb een achtergrond in veiligheidsanalyses en risicomanagement. Veiligheidsvraagstukken in natte en droge infrastructuurprojecten hebben de rode draad gevormd in mijn werkzame leven. Vanaf 2008 ben ik werkzaam bij Arcadis als consultant, maar ik houd mij al sinds 2003 bezig met de veiligheidsanalyses van weg-, spoor- en metrotunnels in binnen- en buitenland. Mijn expertise ligt op het snijvlak van techniek en organisatie bij de bewijsvoering van het veilige gebruik en beheer van nieuwe of bestaande tunnels, op papier en in de praktijk. Als General Secretary van ITA COSUF (www.ita-cosuf.org) heb ik vanaf 2017 een breed internationaal netwerk in de sector kunnen ontsluiten voor het KPT bij het verwezenlijken van haar internationale ambities. Hiermee hebben we bereikt dat ook internationale kennis omtrent tunnelveiligheid toegankelijk is voor onze doelgroep. In het begin van deze eeuw heb  ik als Rijkswaterstater een actieve rol gehad bij de internationale onderzoeksprojecten UPTUN, SAFET en PIARC (Technical Committee on Road Tunnel Safety), waarvan de resultaten leidden tot Europese en nationale wetgeving op het gebied van tunnelveiligheid.