Veilig en Vlot door onze tunnels

Nederland is een tunnelland. We hebben veel tunnels en er komen er steeds
meer bij. Rijkswaterstaat zorgt bij de helft van de wegtunnels dat u hier
veilig en vlot doorheen kunt rijden. Andere overheden, zoals gemeenten en
provincies, beheren de overige tunnels.

In dit document van Rijkswaterstaat vindt u hierover informatie.