Een literatuurstudie naar brandbestrijding in wegtunnels

Auteur: Jan Maarten Elbers
Jaar: 2019
Taal: Nederlands

Samenvatting

Het ontbreekt de Nederlandse brandweer aan wetenschappelijk onderbouwde nationale richtlijnen voor een effectieve, efficiënte en veilige tunnelbrandbestrijding op operationeel niveau. Veiligheidsregio’s hanteren vaak eigen calamiteitenplannen of inzetprocedures, die niet altijd (duidelijk) gebaseerd zijn op wetenschappelijke inzichten en vakliteratuur. Om een meer gefundeerde benadering mogelijk te maken, wordt in deze literatuurstudie gekeken naar de vraag: Wat is er in de internationale en Nederlandse literatuur bekend over de aanpak van tunnelbranden door de brandweer en welke factoren zijn daarbij van belang?


Trefwoorden: tunnelbrand, Richtlijnen