Webinar Veiligheid lightrail- en spoortunnels – deel 2

30/06/2020
Sprekers zijn:
- Robert Polman van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden en
- Paul Kleyn van Metro en Tram Amsterdam.

Paul Kleyn (MET-Amsterdam) zal een presentatie houden over integrale veiligheid bij complexe systemen en
Robert Polman (Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden) belicht het onderwerp veiligheidsvoorzieningen Betuweroute en Hogesnelheidslijn, met de kennis van nu.

Het volledige programma wordt binnenkort bekend gemaakt.
Aanmelden kan via een mail naar info@kennisplatformtunnelveiligheid.nl.