Interactieve KPT-Webinar Tunnelveiligheidskansen en -risico’s bij het verduurzamen van wegtunnels

15/04/2020
Hieronder vindt u het programma voor de interactieve KPT-webinar ‘Tunnelveiligheidskansen en -risico’s bij het verduurzamen van wegtunnels’, een samenwerking met het platform Duurzaamheid van het COB. Deze bijeenkomst is opgesplitst in twee delen. Deel 1 zal plaatsvinden op 15 april 2020 van 13.30 tot 14.30 uur en deel 2 op 29 april 2020, hoogstwaarschijnlijk op hetzelfde tijdstip.

De beheerders van ondergrondse transportinfrastructuur willen inspelen op maatschappelijke veranderingen door klimaat- en milieudoelstellingen te formuleren met als belangrijke pijlers een drastische verlaging van de uitstoot van CO2, NOX en fijnstof. Heel concreet betekent dit dat de beheerders een ambitie uitspreken over het verduurzamen van nieuw te bouwen en te renoveren tunnels. De duurzaamheidsambities bij wegtunnelprojecten kunnen verder reiken dan besparing in energie en materiaalgebruik. Ook op aspecten zoals de kwaliteit van bodem en water, gezondheid (bijv. geluid en luchtkwaliteit), sociale aspecten, resilience en duurzame bedrijfsvoering en exploitatie kunnen door een tunnel duurzaamheidsprestaties worden geleverd.

De vraag die tijdens deze KPT-web bijeenkomst centraal staat is hoe de tunnelveiligheid wordt beïnvloed met het verwezenlijken van duurzaamheidsambities via het treffen van specifieke maatregelen. Wordt het er beter van of zijn er ook nieuwe tunnelveiligheidsrisico’s die moeten worden beheerst? Het KPT wil tijdens deze bijeenkomst meer inzicht geven in deze thema’s en samen met u op zoek gaan naar de snijvlakken tussen duurzaamheid en veiligheid.

Programma:
1. Opening en toelichting op de virtuele werkvorm door Ben van den Horn (KPT)
2. Duurzaamheid in tunnelprojecten door Darinde Gijzel (Platform Duurzaamheid)
3. Interactieve whiteboardsessie: duurzaamheid en veiligheid, waar schuurt het?
4. Afsluiting en vooruitblik naar vervolgsessie (KPT)

Aanmelden voor deze virtuele bijeenkomst (ook als u zich al aangemeld had) kan via een mailtje naar info@kennisplatformtunnelveiligheid.nl.
U ontvangt van ons een link naar de online bijeenkomst en instructies voor deelname.