Renovatie in tunnels voor het Bevoegd Gezag

15/01/2015
Voor het Bevoegd Gezag tunnels organiseerde het KPT op 15 januari 2015 een bijeenkomst over renovatie in tunnels.

Gebleken is dat er nog veel onduidelijkheden zijn bij het Bevoegd Gezag over de regels omtrent renovatie in tunnels en de naleving hiervan.

De bijeenkomst werd gehouden bij Pels Rijcken en Droogleever Fortuyn Landsadvocaten.

Door mr. R. Reinders en mr. L. Schippers werd een presentatie gegeven over een tunnelvisie en tunnelveiligheidslogboek wat wellicht handvatten biedt voor het hanteren van de regelgeving omtrent de renovatie in tunnels.

Spreker Jan Zwiter (Bevoegd Gezag Velsertunnel) gaf een aantal praktijkvoorbeelden m.b.t. de renovatie van de Velsertunnel.