Minisymposium over Cyber security

30/05/2018
Het KPT organiseert in samenwerking met het Centrum Ondergronds Bouwen (COB) een minisymposium over cyber security in tunnels op 30 mei 2018 waarbij we te gast zijn bij de Gemeente Barendrecht. De bevindingen en ervaringen van de werkgroep Cyber security zijn opgetekend in een digitaal groeiboek dat op deze dag wordt gepresenteerd en beschikbaar gesteld.

Over cyber security is weliswaar veel informatie beschikbaar, maar vaak is het moeilijk hierin de juiste weg te vinden en goede afwegingen te maken. De doelstelling van deze handreiking (dit groeiboek) is om kennis te delen over de verschillende aspecten van cybersecurity. Met deze kennis is de (tunnel)beheerder in staat de weerbaarheid van zijn object te beoordelen en zijn processen op gebied van cybersecurity zodanig te optimaliseren dat tijdig de juiste maatregelen worden genomen om security incidenten te voorkomen of te beheersen alsmede eventueel opgetreden effecten bij een incident te mitigeren.

We zouden het bijzonder op prijs stellen als u aanwezig wilt zijn bij deze uitreiking, want van persoonlijk contact leer je vaak het meest.
Aanmelden is (vanwege de registratie en de catering) noodzakelijk en kan tot en met maandag 21 mei 2018 via info@cob.nl.

Programma Bijeenkomst Cybersecurity 30 mei 2018