Interactieve KPT-Webinar Veiligheid lightrail- en spoortunnels – deel 2

30/06/2020
Paul Kleyn (MET-Amsterdam) heeft een presentatie gehouden over' integrale veiligheid bij complexe systemen' en
Robert Polman (Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden) ging in op het onderwerp 'veiligheidsvoorzieningen Betuweroute en Hogesnelheidslijn, met de kennis van nu'.

Programma:

  • Opening door Ben van den Horn (KPT)
  • Presentatie “Integrale veiligheid bij complexe systemen” door Paul Kleyn (MET Amsterdam)
  • Vragen/opmerkingen: Interactief programma met de zaal onder leiding van Ben van den Horn (KPT)
  • Presentatie “Veiligheidsvoorzieningen Betuweroute en Hogesnelheidslijn, met de kennis van nu” door Robert Polman (Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden)
  • Vragen/opmerkingen: Interactief programma met de zaal onder leiding van Ben van den Horn (KPT)
  • Afsluiting door Ben van den Horn (KPT)

Hieronder vindt u het verslag en de presentaties: