Interactieve KPT-Webinar Tunnelveiligheidskansen en -risico’s bij het verduurzamen van wegtunnels (deel 2)

29/04/2020
Hieronder vindt u het programma voor deel 2 van de interactieve KPT-webinar 'Tunnelveiligheidskansen en -risico's bij het verduurzamen van wegtunnels', een samenwerking met het platform Duurzaamheid van het COB.
(Deel 1 heeft plaatsgevonden op 15 april 2020.)

De beheerders van ondergrondse transportinfrastructuur willen inspelen op maatschappelijke veranderingen door klimaat- en milieudoelstellingen te formuleren met als belangrijke pijlers een drastische verlaging van de uitstoot van CO2, NOX en fijnstof. Heel concreet betekent dit dat de tunnelbeheerders een ambitie uitspreken over het verduurzamen van nieuw te bouwen en te renoveren tunnels.

Programma Webinar:

  • Opening (Ben van den Horn)
  • De landelijke tunnelstandaard in relatie tot duurzaamheid (Fred Bouwmeester en Johan Naber van Rijkswaterstaat)
  • Duurzaamheid en veiligheid, wat kan er en waar houdt het op? (interactief gedeelte)
  • Afsluiting (Ben van den Horn)

Hieronder vindt het het verslag en de presentaties van de Webinar d.d. 29 april 2020: