Cybersecurity en zesjaarlijkse inspectie wegtunnels

01/12/2020
Een bijeenkomst voor bevoegd gezag, veiligheidsregio’s en tunnelbeheerders.
Het doel van deze bijeenkomst was enerzijds het delen van kennis over de nieuwe opgaven bij de borging van cyber resilience van wegtunnels en de best practise op het gebied van de wettelijke zesjaarlijkse inspectie van wegtunnels en anderzijds het signaleren van leemten in kennis en ontwikkelrichtingen.

Met presentaties door Jack Blok (Arcadis), William Kaan (Provincie Noord-Holland), Marnix de Jong  (gemeente Borsele) en Bert Wijburg en Bas Olsthoorn (gemeente Utrecht).