Bijeenkomsten Bevoegd Gezag tunnels

30/10/2014
Op 30 oktober 2014 werd er door het Kennisplatform Tunnelveiligheid een bijeenkomst georganiseerd voor het Bevoegd Gezag tunnels.

Op 30 oktober 2014 werd er door het Kennisplatform Tunnelveiligheid een bijeenkomst georganiseerd voor het Bevoegd Gezag tunnels.
Uit deze bijeenkomst is gebleken dat er veel behoefte is aan overleg en het uitwisselen van ervaringen tussen het Bevoegd Gezag van de verschillende tunnels in Nederland. Daarom organiseert het KPT in vervolg op deze bijeenkomst periodieke (elk kwartaal) bijeenkomsten voor het Bevoegd Gezag. Hierbij zullen onder andere de volgende onderwerpen besproken worden:

  • Regels rond bestaande tunnels.
  • Wat is zijn de taken van het Bevoegd Gezag?
  • Toezicht strategie (1x per 6 jaar). Welke invulling kan er gegeven worden aan de wettelijke toezicht verplichting conform art 11 van de WARVW.
  • Casus: Renovatie van tunnels.