Bijeenkomst Virtueel testen

09/03/2016
Op 9 en 23 maart 2016 werden er bij Movares in Utrecht sessies georganiseerd over Virtueel testen in tunnels in samenwerking met het COB, Movares, Soltegro en Altran.

De 3 marktpartijen Movares, Soltegro en Altran presenteerden hier het virtueel testen.
Na de presentaties werden er door deze partijen ook demonstraties gegeven. De presentaties en demonstraties gaven voldoende stof tot het voeren van een discussie.
Voor deze bijeenkomsten was grote belangstelling. Beide sessies werden bezocht door ruim 50 geïntresseerden uit diverse gelederen.
Commerciele partijen maar ook bevoegd gezag tunnels, RWS, provincies, veiligheidsregio´s en gemeenten waren in deze bijeenkomst vertegenwoordigd.

Hier vindt u:
Het verslag http://kennisplatformtunnelveiligheid.nl/images/VerslagBijeenkomstVirtueeltesten9en23maart2016def.pdf
Presentatie Movares  http://kennisplatformtunnelveiligheid.nl/images/VirtueeltestenMovaresmaart2016.pdf
Presentatie Altran  http://kennisplatformtunnelveiligheid.nl/images/KPTVirtueelTestenpresentatieAltran.pdf
Presentatie Soltegro http://kennisplatformtunnelveiligheid.nl/images/VirtualTestingSoltegro.pdf