Bijeenkomst ‘Menselijk gedrag, anders dan gedacht’

13/12/2016
Op 13 december 2016 en 21 februari 2017 organiseerde het Kennisplatformtunnelveiligheid een themabijeenkomst ‘Menselijk gedrag, anders dan gedacht’.

Verslag bijeenkomsten 13-12-2016 en 21-2-2017

Hoe handelen mensen bij een ongeval in het algemeen en hoe handelen en reageren zij in een tunnel? Bij meerdere incidenten in tunnels is gebleken dat veel tunnelgebruikers zich anders gedragen dan we bij het vaststellen van de veiligheidsmaatregelen en uitwerking van het ontwerp aannemen.

Om hierin meer inzicht te krijgen en van gedachte te wisselen is dit onderwerp toegelicht aan de hand van een aantal presentaties; een gedragsanalyse, analyse van een incident en een terugkoppeling door een ervaringsdeskundige. Daarna vond op basis van deze inzichten een open discussie plaats.

Beide bijeenkomsten zijn bezocht door ongeveer 70 personen.

Onderstaand de presentaties:

Presentatie Menselijk gedrag bij brand. Nancy Oberije (IFV)
Presentatie Menselijk gedrag bij brand, vanuit de brandweer. Ed Oomes (Schiphol)
Presentatie Menselijke gedrag bij ongeval in de Westerscheldetunnel. Ingo de Moor (Westerscheldetunnel NV)
Verslag bijeenkomsten 13-12-2016 en 21-2-2017