Bijeenkomst Brandwerendheid betonnen bouwwerken

16/11/2017
In juli 2017 werd bekend dat de betonsamenstelling in tunnels de laatste jaren is veranderd en dat het beton mede daardoor bij hoge temperaturen kan afspatten. Het gevolg is verminderde brandwerendheid van het beton met een risico voor de constructies.

Op 16 november a.s. organiseerde het KPT in samenwerking met RWS, IFV, COB, Witteveen+Bos en gemeente Amsterdam van 13.30 tot 17.00 uur een bijeenkomst in Houten over de betonperikelen ten einde tunnel- en objectbeheerders, bevoegde gezagen, veiligheidsregio’s,veiligheidsbeambte(n), veiligheidsadviseurs, omgevingsdiensten te helpen om de informatie te delen, problemen te identificeren en gerichte onderzoeksvragen te formuleren. In de verschillende presentaties werd de problematiek vanuit verschillende invalshoeken verkend.

De presentaties van de bijeenkomst van 16 november jl.:

Onderstaand de antwoorden op een aantal onbeantwoorde vragen uit de bijeenkomst:

  • Vraag: Zijn er openbare kennisdocumenten voor plaatsing op website KPT waarin beschreven staat welke chemische gassen ontstaan vanuit het beton (gasdruk) als er afspatting van beton plaatsvindt?
  • Antwoord: Wij hebben geen overzicht van openbare kennisdocumenten over dit ontwerp. Primair ontstaat waterdamp, maar er zullen ook andere gassen ontstaan.
  • Vraag: Zijn er openbare kennisdocumenten voor plaatsing op website KPT waarin beschreven staat bij welke “gemiddelde kritieke” temperatuur van het beton de afspatting start.
  • Antwoord: nee, deze zijn er niet. Overigens is het niet mogelijk te spreken van een gemiddelde kritieke temperatuur, zonder hier een bepaald soort beton bij te benoemen.
  • Vraag: Vanuit de norm wordt 380 graden als maximale belasting temperatuur opgegeven. Is hier een correlatie?
  • Antwoord: Deze temperatuur in de norm heeft een relatie met sterkteverlies van beton, niet met afspatten van beton.

Aan de hand van deze bijeenkomst zullen vervolgbijeenkomsten ingepland worden.

Bron foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat