Bijeenkomst Bevoegd Gezag, Zes-jaarlijkse inspectie tunnels

18/06/2015
Op 18 juni organiseerde het Kennisplatform Tunnelveiligheid bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied in Zaandam een interessante bijeenkomst voor het Bevoegd Gezag Tunnels.

Het onderwerp was de zes-jaarlijkse inspectie van tunnels en de rol van het Bevoegd Gezag hierin.

De link naar de presentatie van de bijeenkomst Zes-jaarlijkse inspectie tunnels.