Bijeenkomst Bevoegd Gezag-Tunnelbeheerders-Veiligheidsbeambten

21/04/2016
Het KPT organiseerde in navolging van een eerdere bijeenkomst van het Bevoegd Gezag en de Veiligheidsbeambten tunnels een sessie in het kader van
de rolverdeling tussen Tunnelbeheerder, Veiligheidsbeambte en Bevoegd Gezag.

Deze middag werd ingeleid met een verhaal over hoe de rolverdeling in de wet geregeld is, en wat daar de gedachten achter waren door juristen vanuit Rijkswaterstaat, Nelleke Groen en Mathilda Troost en door Ron van de Ende, tunnelbeheerder van RWS. In deze sessie gingen de vertegenwoordigers vanuit de verschillende rollen met elkaar in discussie.

Deze bijeenkomst vond plaats op donderdag 21 april a.s. van 13.00 tot 17.00 uur bij Autogrill in de Meern.