Bijeenkomst Bevoegd Gezag en Veiligheidsbeambten; invulling 6-jaarlijks onderzoek van tunnels

24/11/2015
Op 24 november 2015 organiseert het KPT een bijeenkomst voor het Bevoegd Gezag en de Veiligheidsbeambten voor tunnels.

Het doel van deze bijeenkomst is om een handreiking te geven aan het 6-jaarlijks onderzoek tunnels en om BG en VB met elkaar van gedachte te laten wisselen hoe hier invulling aan gegeven kan worden.

In deze bijeenkomst geeft Rutger Veldhuijsen (ODNZKG) namens het Bevoegd Gezag een presentatie over hun invulling van het 6-jaarlijks onderzoek van tunnels en Wilfred van Pelt (RWS) presenteert hierover vanuit de veiligheidsbeambten.