Alternatieve brandstoffen

11/03/2015
Tijdens deze bijeenkomst is vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu de visie op alternatieve brandstoffen gegeven.

Wat doen we met deze ontwikkelingen? Wie is er aan zet? Hebben we voldoende kennis van alternatieve brandstoffen? Hierover is men het nog niet eens. Hiervoor wil men wel standaardiseren, maar dat is nog niet zo gemakkelijk. Namens de hulpdiensten sprak Jetty Middelkoop over tunnels en alternatieve brandstoffen. Zij gaf in haar presentatie voorbeelden van incidenten die ontstaan zijn door gebruik van alternatieve brandstoffen en hoe de brandweer hierop gereageerd heeft. Geconcludeerd kan worden dat er over alternatieve brandstoffen nog volop onderzocht en geïnventariseerd moet worden. Daarbij is het ook van belang om na te gaan hoe andere Europese landen hiermee omgaan.

Presentatie van Jetty Middelkoop over Tunnels en Alternatieve brandstoffen.
http://kennisplatformtunnelveiligheid.nl/images/Tunnelsengevaarlijkestoffen2015presentatieJettyMiddelkoop.pdf

Presentatie van Dirk Schaap (I&M) over ontwikkelingen Alternatieve brandstoffen en tunnelveiligheid.
http://kennisplatformtunnelveiligheid.nl/images/150311AlternatievebrandstoffentunnelveiligheidDirkSchaapIenM.pdf

Verslag van de bijeenkomst op 11 maart 2015
http://kennisplatformtunnelveiligheid.nl/images/verslagbijeenkomstAlternatievebrandstoffen1132015versie1.0.pdf

Op de kennisbank van deze website zijn verschillende documenten over alternatieve brandstoffen terug te vinden.